Toiminta

Sijaiskoti Satuniemi Oy on 7 paikkainen huostaanotetuille lapsille ja nuorille laitosluvilla toimiva koti. Aloitimme toimintamme vuonna 2000. Vastaanotamme myös alle 3-vuotiaita lapsia.

Satuniemi toimii ammatillista kasvua antavana sijaiskotina, jossa sijaiskodin vanhemmat asuvat yhdessä lasten ja nuorten kanssa samoissa tiloissa.

Tavoitteenamme on laadukas ja kokonaisvaltainen perhekeskeinen ja yhteisöllinen kasvatus turvallisessa sekä virikkeellisessä ympäristössä.

Olemme tehneet toiminnastamme omavalvontasuunnitelman, minkä tekemiseen on osallistunut koko Satuniemen henkilöstö. Omavalvontasuunnitelma on kertomassa Satuniemessä tehtävän työn laadusta ja ammatillisesta osaamisesta.

Erityisosaamisemme mahdollistaa erityishoitoa tarvitsevien psykiatrisen kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen. Terveyden ja sairaanhoidon tietämys ja ammattitaito antaa kasvatuksen toteutukselle kokonaisvaltaisempaa ammattitaitoa.