Oma-aikuinen malli

Satuniemessä toteutetaan oma-aikuinen-mallia. Oma-aikuinen on lapsen ja nuoren asioiden hoidossa tiiviisti mukana aina siitä lähtien kun lapsi tai nuori tulee Satuniemeen. Oma-aikuinen on mukana hoitamassa lasta ja nuorta kokonaisvaltaisesti huomioiden yksilöllisyyden. Tällä mallilla pyritään myös luomaan sijoitetulle mahdollisuus ja kokemus luottaa aikuiseen ohjaavana ja tukevana ihmisenä hänen elämässään yhdessä perhekotivanhempien ja lapsen tai nuoren omien vanhempien ohella.

Oma-aikuisen osuus hoito- ja kasvatusprosessissa on sijoituksen tuloksellisuuden kannalta merkittävä.

Käytössämme on Umbrella työkirja menetelmä, itsenäisen elämän ABC.